Skip to content
Tiesiogines

Tiesioginės sėjamosios Sky EasyDrill | 3,00-8,00 m

Tiesioginės sėjos sėjamosios | 3,00-8,00 m

Tiesioginės sėjos paskirtis su specialiai tam pagaminta sėjamąja Sulky Easydrill – įterpti sėklą tiesiai į ankstesnio derliaus atliekas, minimaliai suvagojant dirvožemį. Tiesioginė sėja taupo drėgmę augalų dygimui, neišjudindama dirvožemio ir palikdama ankstesnio derliaus atliekas ant dirvos paviršiaus, kaip apsaugą nuo drėgmės išgarinimo. Didžioji dalis dirvos paviršiaus paliekama nejudinta po šiaudų danga, labai pagerėja apsauga nuo vėjo ir vandens erozijos. Tokiu būdu sėjant sumažėja piktžolių, kadangi visa dirva nėra išjudinama, o tik įpjaunama vagutė, kurioje sėjama sėkla.

Easydrill sėjamosios gali būti naudojamos sėjai tiek į visiškai neruoštą ir nedirbtą keletą metų lauką, tiek tiesiai į ražieną ar net dalinai ruoštą dirvą. Easydrill gamą sudaro mechaninės 3 ir 4 m darbinio pločio sėjamosios bei 3, 4, 6 m ir net 8 m pneumatinės sėjamosios.

Reikia
patarimo?

Paskambinkite mums


Dirvos dirbimas yra neatsiejama grandis auginant produkciją. Populiariausias ūkininkavimo Lietuvoje požiūris yra intensyvus dirvos dirbimas – ražienos skutimas, arimas, kultivavimas ir sėja. Tačiau toks ūkininkavimas taip pat yra ekstensyvus – kuomet didėjant dirbamos žemės plotams reikalingos didesnės investicijos: didesni ir galingesni traktoriai, padargai, trąšų kiekiai, kuras, žmogiškieji ištekliai ir t.t. Žinant, kad ekonomikai augant ir brangstant naftai, metalams, gumai, gerėjant pragyvenimo lygiui, didėjant infliacijai tai įtakoja kasmet 2-3% pabrangimą visų minėtų sąnaudų ūkyje. Ūkiai stambėja tačiau pelno atžvilgiu stovime vietoje. Tokį ūkininkavimo sprendimą dažniausiai nulemia asmeninė nuomonė, tradicijos ir patirtis.

Kultūrinių augalų produktyvumas daug priklauso nuo to, kiek jie gauna azoto. Minera­linių azoto trąšų panaudojimas pasaulyje per pastaruosius penkiasdešimt metų išaugo per 30 kartų, o derliai dėl to padidėjo 1,8-2,5 karto.  Azoto trąšų gamyba brangi, tam reikia didelių iškastinių ir energetinių išteklių. Be to, mineraliniai azoto junginiai dirvožemyje labai judrūs.

Yra kitas augalams prieinamo, biologinio azoto kaupimo būdas – mikroorganizmai, vadinami dizotrofai, turintys azotą fiksuojantį fermentą – nitrogenazę, šie mikroorganizmai azotą kaupią iš atmosferos. Ypač daug azoto iš oro sukaupia gumbelinės bakterijos, gyvenančios ankštinių augalų (dobilų, pupų, žirnių, vikių, sojų) šaknų gumbe­liuose. Priklausomai nuo augalo rūšies, bakterijų veiksmingumo ir dirvožemio ekologinių są­lygų, per augalo vegetaciją gumbelinės bakterijos  gali sukaupti nuo 20 iki 460 kg/ha azoto ir daugiau. Apie 2/3 šio azoto amino rūgščių ir baltymų pavidalu susikaupia augalų derliuje. Li­kęs trečdalis azoto kartu su šaknimis mineralizuojasi dirvožemyje ir jį naudoja kiti, po ankšti­nių auginami augalai. 

7 1 8

Antsėliai yra„žalioji trąša“, tai ne kas kita kaip augalai, fiksuojantys atmosferinį azotą. Tai augalai, kurie augdami apsaugo dirvožemio kokybę ir praturtina ją. Jos sukaupia daugiausia atmosferos azoto, palieka dirvoje daug geros kokybės organinių medžiagų (šaknų ir augalų liekanų), skatina dirvožemio humuso atsinaujinimą. Stipri jų šaknų sistema purena podirvį ir pakelia iš gilesnių sluoksnių maisto medžiagas, gerina dirvožemio struktūrą, skatina dirvožemio mikroorganizmų aktyvumą, gerai stelbia piktžoles, mažina CO2 ir NO2 emisiją bei energijos sąnaudas ir kaštus. Neišlaikant azoto dirvos paviršiuje, sekantys augalai nespėja pasisavinti esančių trąšų ir jos išplauna į gruntinius vandenis, patiriama nuostolių.

Tiesioginės sėjos paskirtis su specialiai tam pagaminta sėjamąja SKY Easydrill – įterpti sėklą tiesiai į ankstesnio derliaus atliekas, minimaliai suvagojant dirvožemį. Visa tai atliekama unikalia SKY EASYDRILL išsėjimo sistema, kuri primena tiksliųjų vakuuminių kukurūzų sėjamųjų prinicipą. Visa tai yra suprojektuota tam, kad sėjos gylis būtų kuo tiksliau išlaikomas.

SKY EASYDRILL išsėjimo sistema

1 1 15

Guminis prispaudimo ratukas

Pirmoji išsėjimo zonos dalis kintamo perimetro guminis prispaudimo ratas, kuris atlieka kelias funkcijas:

  • Reguliuojamas sėjos gylis
  • Guldoma ir glamžoma masė, taip padengiant ja dirvos paviršių ir sudarant  „šešėlio“ efektą piktžolėms negauti saulės šviesos.
  • Įdirbtoje dirvoje sutankinamas dirvos paviršius
5 1
1 1 16

Sėjimo noragėlis

Svarbiausia dalis – SKY sėjimo išsėjimo sistemos dalis – agresyviai karpytas diskas kad sėkla ir/ar trąšos visuomet būtų
įterptos vienodame gylyje. Sėjimo elementą sudaro trys pagrindinės dirbimo zonos:
2 – Viduryje tandeminio junginio stovi išsėjimo diskas su išsėjimo noragėliu. Agresyviai karpytas diskas yra pakreiptas 3,5 laipsnio  kampu ir skirtas įpjauti dirvožemį, o išsėjimo noragėlis tolygiai išvalo  ir suformuoja sėklos guoliavietę. Noragėlio forma yra sukonstruota. Ypatingas dėmesys pastaruosius metus buvo skiriamas sėjimo noragėlio ištobulinimui, kuris leido SKY Easydrill sėjamosioms atliepti ūkininkų tiesioginės sėjos poreikius ir tapti viena populiariausių Prancūzijos ir Vokietijos ūkininkų įsigyjamų sėjamųjų. Agresyviai karpytas diskas yra pakreiptas 3,5 laipsnio  kampu ir skirtas įpjauti dirvožemį, o išsėjimo noragėlis tolygiai išvalo  ir suformuoja sėklos guoliavietę.

Prispaudimo/sutankinimo ratukas

Įterpus sėklą labai svarbu, kad sėklos guoliavietė būtų kokybiškai uždaryta. Tai atliekama sunkiu iš plieno pagamintu 500 mm skersmens ir 60
mm pločio konusu nuskliaubtu disku. Konusas užtikrina, kad vagutė bus uždaryta itin kokybiškai ir tuo pačiu sutankinta, kad sėkla turėtų kuo didesnį
kontaktinį plotą su dirvožemiu ir suformuotu griovelį – visa tai, tam kad kuo ilgiau būtų išlaikoma drėgmė ir augalo stiebelis greičiau išlystų į dirvos paviršių. Šioje vietoje kalbant apie augalo stiebelį labai svarbus momentas – stiebelis neišauginėja kampu, tiesiausiu keliu link saulės šviesos ir šilumos.

4 1 12
5 1

Suformuotame griovelyje ilgiau laikosi drėgmė. Šilumos mainų režimas sureguliuojamas taip, kad neįspausta dirvos dalis šildo griovelį, o esant  vėjuotom sąlygomis (pasėta po diskinio skutiko dirvožemis atviras ) drėgmė garinama tik nuo viršutinės kauburėlio dalies. Taip pat, pastebėta, kad barstant trąšas 90% jų subyra į griovelius, kur auga augalai ir jų pasisavinimas yra geresnis. Praktika rodo, kad trąšų normos gali būti ir sumažintos siekiamam rezultatui gauti.

Trąšų įterpimas

SKY EASYDRILL trąšos gali būti įterpiamos trijuose skirtinguose gyliuose. Vietoje trąšų taip pat gali būti naudojamos kitos kultūros

17 1

Tolygi sėja įvairiomis sąlygomis

SKY Easydrill sėjamosios leidžia dirbti tiek sausomis tiek šlapiomis sąlygomis. Dirbant sausomis sąlygomis ir/ar esant daug augalinių liekanų- hidraulinių cilindrų pagalba spaudimo jėga yra perkeliamą į galinį plieninį konusu nuskliaubtą diską, tam kad sėklos guoliavietė būtų kokybiškai užverta. Esant šlapioms sąlygoms spaudimo jėga yra perkeliamą į priekinį kintamo perimetro guminį ratą, kuris sutankina dirvožemį ir neleidžia gale esančiam plieniniam diskui perspausti ir per giliai įterpti sėklos.

8 1 10
11 1 10
13 1 14

Sėklų skirstytuvas

SKY/SULKY skirstytuvo patentas naudojamas ir SULKY pneumatinėse sėjamosiose. Šis skirstytuvas buvo bandytas ir tobulintas naudojantis Boeing aerodinamine kamera. Tyrimai buvo atlikti norint gauti patį geriausią sėklų bei trąšų paskirstymą, naudojant skirtingo tankio, formos, dydžio, takumo sėklas ir trąšas. Sėklos variacijos koeficientas vos 1,54 %

Šis skirstyvas inovatyvus tuo, kad jame galima kiekvieną eilutę atidaryti/uždaryti (priklausomai nuo pasirinktos įrangos) rankiniu ar elektriniu būdu. Tai leidžia keisti tarpueilių plotį (sėjant kas 2-ą, kas 3-čia ar net kas 4-ą eiltumis). Lygiai taip pat galima daryti su antruoju skirstytuvu ir tarpuose tarp pagrindinės kultūros įsėti sekančias kultūras ar įterpti trąšas.

Papildomi PRO I ir PRO II bunkeriai

Visas pneumatines sėjamasias galima pasirinkti su papildumu vienu ar dviems bunkeriais, kurių kiekvieno talpa 120 l. Jei pasirinktas vienas papildomas bunkeris jo srautą galima pasirinktinai nukreipti byrėti į sėklos kanalus arba į trąšų kanalus. Pasirinkus du papildomus bunkerius jie sunjungti iškart su sėklos ir trąšų kanalais.

14 1 14
15 1 13

E-DRIVE PREMIUM sistema

Įsigijus sėjamąją su E-Drive PREMIUM paketu galima atlikti sėjos darbus itin preciziškai! Sėklos ir trąšų skirstytuvuose ant kiekvieno išėjimo yra sumontuoti elektriniu būdu valdomos pavaros, kuriomis galima atjungti norimą eilutę ir nesvarbu ar tai sėklos ar trąšos.

Šios sistemos pagalba Jūs galėsite sėti bet kokio pločio technologinėmis vėžomis, su bet kokio pločio purkštuvo tarpvėže ir pločio ratais. Visus šiuos nustatymus ypatingai lengva nustatyti visas reikšmes suvedus į ISOBUS terminalą.

Sėti kas 2-ą, kas 3-čią, kas 4-ą eilutėmis ar pasirinkti bet kokį kitą sėjimo seką: pvz.: kas antra eilutė iš 5 sėjama/nesėjama.

Sėti matricos būdu: pvz.: sėjant kas antrą eilutę su 6 m sėjamąją (36 sėjimo elementai) kraštinė eilutė lieka nepasėta, apsisukant galulaukėje E-DRIVE sistema automatiškai atlieka pavarų perstatymą, taip kad kraštinė eilutė būtų pasėta ir nesusidarytų dvigubas tarpueilis

19 1 16
12 1 15

Video pristatymas

SKY Agriculture yra gamintojų ir ūkininkų bendradarbiavimo rezultatas. Jie dirba kartu, norėdami pagaminti geriausius produktus, kurie patenkintių esamus ir būsimus ūkių poreikius. Jų sprendimai yra novatoriški, tačiau visada praktiški ir patogūs vartotojui. 

TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis3010 Fertisem4010 FertisemW 4020 FertisemW 6020 FertisemW 8020 Fertisem
 MechaninėsPneumatinės
Darbinis plotis, m3,004,004,006,008,00
Sėkladėžės talpa, litrų2250 (1350+900)3100 (1850+1250)3000 (1760+1240)4100 (2450+1650)5100 (3060+2040)
Sėkladėžės talpa FERTISEM PRO I, litrų2250 + 1303000 + 1204100 + 1205100 + 120
Sėkladėžės talpa FERTISEM PRO II, litrų  3000 + 120 + 1204100 + 120 + 1205100 + 120 +120
Sėjimo eilučių skaičius, vnt1824243648
Tarpueilio plotis, cm16,616,616,616,616,6
Sėjimo disko diametras, cm43,543,543,543,543,5
Darbinis greitis, km/h8–128–128–128–128–12
Galios poreikis, AG75-105100-140100-140150-210250-360
Transportinis plotis, m3,004,003,003,003,00
Pakrovimo aukštis, m2,042,072,502,803,20
Bazinis svoris, kg35004450636077809250
19 1 17