Skip to content
Privatumo Politika
EWA

Privatumo politika

01. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
 1. Šioje Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalauja kitaip:
  1. Bendrovė – AB „East West Agro“, juridinio asmens kodas: 300588407,  registruotos buveinės adresas: Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno rajonas, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, elektroninio pašto adresas: info@ewa.lt, telefono numeris: +370 37 262318;
  2. Svetainė – Bendrovės internetinis puslapis, kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu – www.ewa.lt;
  3. Naudotojas – bet kuris asmuo, kuris naudojasi Svetaine;
  4. Paskyra – Svetainės nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje;
  5. Slapukas – tai nedidelis failas, kurį Naudotojo naudojamo įrenginio Naršyklė priima iš Svetainės ir išsaugo Naudotojo įrenginyje. Slapukai leidžia Svetainei prisiminti informaciją apie naršymo įpročius, veiksmus, paieškas bei nustatymus, kad būtų galima naudotis visu Svetainės funkcionalumu, o kiti apsilankymai Svetainėje būtų paprastesni ir naudingesni;
  6. Naršyklė – programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius Naudotojo naudojamame įrenginyje;
  7. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, iš kurio Bendrovė, naudodamasi Svetaine, gauna ir tvarko Asmens duomenis;
  8. Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis asmuo, Bendrovės įgaliotas tvarkyti Asmens duomenis;
  9. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
  10. Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis ar neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais dokumentais, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
  11. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;
  12. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas, kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti;
  13. Paslaugos – Svetainėje nurodytos Bendrovės teikiamos paslaugos (įskaitant, bet neapsiribojant technikos aptarnavimo paslaugas), kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos Svetainėje, ir visada sąvoka Paslaugos apims visas tokias paslaugas, nurodytas Svetainėje;
  14. Produktai – Svetainėje siūlomi įsigyti produktai, kurių sąrašas gali būti nuolatos atnaujinamas, papildomas ar keičiamas Svetainėje, ir visad sąvoka Produktai apims visus tokius produktus, nurodytus Svetainėje;
  15. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine.
 2. Jei Privatumo politikoje konkrečiai nenurodyta kitaip, vienos giminės žodžiai taip pat gali reikšti ir kitą giminę.
02. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos Duomenų subjektui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Naudotojui naudojantis Svetaine, bei užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas ir / ar įsigyjant Svetainėje nurodytus Produktus.
 2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Naudotojų, Duomenų subjektų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.
 3. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai Bendrovė gauna Asmens duomenis dėl to, kad Naudotojas naudojasi Svetaine.
03. SLAPUKAI
 1. Naudotojas yra informuojamas ir išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti Bendrovei įrašyti Slapukus spausdamas mygtuką „Sutinku“ žemiau nurodytu būdu: atidarant Svetainę pasirodžiusiame lauke nurodoma „Norėdami pagerinti jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus“. Naudotojas turi pasirinkimą sutikti, nesutikti su Slapukų naudojimu.
 2. Daugelis Naršyklių yra nustatytos taip, kad Slapukus priimtų automatiškai. Naudojantis Naršyklės nustatymais, galima Slapukus ištrinti ar pasirinkti Naršyklės funkciją, jog slapukai nebūtų įrašomi į naudojamo įrenginio Naršyklę. Naudotojai gali prarasti galimybę naudotis kai kuriomis Svetainės funkcijomis, jeigu ištrina Slapukus ar pasirenka Naršyklėje funkciją išjungti Slapukų įrašymą.
 3. Svetainėje naudojami Slapukai:
  1. Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatytą laikotarpį išlieka kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl gali įrašyti tam tikras Naudotojų parinktis arba veiksmus, kai Svetainė aplankoma iš naujo;
  2. Trečiųjų šalių slapukai yra valdomi kitų organizacijų, kurios nepriklauso Bendrovei. Trečiųjų šalių slapukai, kurie gali būti išsaugomi kompiuteryje, telefone ar planšetėje, Svetainės naršymo metu yra „Google Analytics“ slapukai, skirti stebėti Svetainę. Šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip Naudotojai naudoja Svetainę. „Google Analytics“ anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi Svetaine, bei kokiose Svetainės dalyse buvo naršoma. Šie Slapukai yra sukurti „Google Analytics“. Norint gauti daugiau informacijos, galima aplankyti: http://www.google.com/analytics.
  3. Naudojamų Slapukų sąrašas:
SLAPUKO PAVADINIMASSLAPUKO TIPASGALIOJIMO LAIKASNAUDOJIMO PASKIRTIS
ewa_cookie_consentPrivatumoNeribotaiIšsaugo, ar vartotojas sutiko su Slapukų politika.
_gaStatistikos2 metaiŠį Slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų Naudotojo  apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie Svetainės aktyvumą Svetainės operatoriams ir pagerintų Naudotojų patirtį besilankant Svetainėje.
_gidStatistikosPasibaigus naršymo sesijaiŠį Slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų Naudotojo  apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie Svetainės aktyvumą Svetainės operatoriams ir pagerintų Naudotojų patirtį besilankant Svetainėje.
_gatStatistikosPasibaigus naršymo sesijaiŠį Slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų Naudotojo  apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie Svetainės aktyvumą Svetainės operatoriams ir pagerintų Naudotojų patirtį besilankant Svetainėje.
 1. Bet kokia informacija, surinkta per Slapukus, yra saugoma iki Slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais.
04. SUSISIEKIMAS SU BENDROVE
 1. Svetainės Naudotojas, norėdamas susisiekti dėl Paslaugų (serviso rezervacijos) su Bendrove, naudojantis Svetaine, Bendrovei turi pateikti žemiau nurodytus duomenis:
  1. Vardą, pavardę;
  2. Adresą;
  3. Telefono numerį;
  4. Elektroninio pašto adresą;
  5. Mašinos duomenis.
 2. Asmens duomenys, pateikti Bendrovei tikslu susisiekti dėl Paslaugų (serviso rezervacijos), naudojantis Svetaine, saugomi  2 metus.
05. PASKYROS
 1. Bendrovės Paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes Bendrovė yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytoja. Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra Bendrovės Paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės.
 2. Bendrovė turi Paskyras šiuose internetiniuose puslapiuose:
  1. www.facebook.com/EastWestAgro/
  2. www.instagram.com/EastWestAgro/
  3. www.youtube.com/@EastWestAgro
  4. https://www.tiktok.com/@eastwestagro
  5. https://www.linkedin.com/company/east-west-agro-ewa-/
06. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SVETAINĖJE
 1. Asmens duomenys naudojami šiems tikslams:
  1. Naudojimosi Svetaine gerinimas, lengvinimas, Naudotojų Svetainėje atliekamų veiksmų vertinimas;
  2. Naudotojų susisiekimas su Bendrove, naudojantis Svetaine.
 2. Naudotojas, kaip Duomenų subjektas, turi šias pagrindines teises:
  1. Žinoti (būti informuotam) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
  2. Reikalauti ištaisyti ar sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
  3. Reikalauti teisės būti pamirštam įgyvendinimo, t. y. Bendrovės tvarkomų Asmens duomenų sunaikinimo;
  4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys;
  5. Teisę į duomenų perkeliamumą;
  6. Susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikus Bendrovei asmens tapatybės dokumentą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir jų tvarkymu, taip pat gauti dokumentų, kuriame yra jo Asmens duomenys, kopiją, bei gauti informaciją kokiu tikslu jie tvarkomi ir kaip buvo gauti. Naudotojas turi iš anksto kreiptis į Bendrovę elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Bendrovė įgyvendina Naudotojo teisę susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Naudotojo prašymo gavimo;
  7. Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Naudotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į Bendrovę elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje, prašydamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal Duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. Bendrovė įgyvendina Naudotojo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 5 darbo dienas nuo Naudotojo prašymo gavimo.
 3. Bendrovė naudoja organizacines ir technines Asmens duomenų saugojimo priemones, kurios užtikrina Asmens duomenų tvarkymo saugumą ir atitinka Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos numatytus reikalavimus.
 4. Bendrovė neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
  1. jei yra Naudotojo sutikimas;
  2. kitais teisės aktuose numatytais atvejais.
07. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Privatumo politika įsigalioja nuo to momento, kai yra patvirtinama Bendrovės vadovo įsakymu.
 2. Naudotojai laikomi susipažinę ir sutikę su šios Privatumo politikos nuostatomis, kai jie paspaudžia sutikimo mygtuką su Svetainėje naudojamais Slapukais, kaip tai aprašyta Privatumo politikoje. Su Privatumo politika galima bet kada susipažinti Svetainėje. Tolimesnis naudojimasis Svetaine reiškia Naudotojo sutikimą su Privatumo politika.
 3. Naudotojas bet kada gali atšaukti savo sutikimą su Privatumo politika, atsiųsdamas elektroninį laišką Bendrovei elektroniniu paštu info@ewa.lt.
 4. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir / ar papildymus Naudotojai visuomet bus informuoti Svetainėje.